Fi­lo­so­fiskt retre­at med Kal­le Grill och Tul­sa Jans­son på Mun­de­kul­la 5-8/5!

Modern Filosofi - - Info -

Retre­a­ten rik­tar sig bå­de till dig som in­te har ti­di­ga­re er­fa­ran­het av fi­lo­so­fi el­ler fi­lo­so­fisk prax­is, och till dig som ar­be­tar med fi­lo­so­fi som aka­de­mi­ker el­ler fi­lo­so­fisk prak­ti­ker och vill för­dju­pa di­na fär­dig­he­ter. För mer in­fo se: http://www.mun­de­kul­la.se/se/retre­at/fi­lo­so­fi-retre­at Bok­ning på mail: retre­at@tan­ke­re­da.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.