Ton­år i för­vir­ring

1956

Modern Filosofi - - Så Tänkte Jag -

Un­der gym­na­si­eå­ren i Ka­te­dral­sko­lan i Lund ra­sa­de än­nu det sista av pu­ber­te­ten i min kropp. Jag fun­de­ra­de över hur res­ten av mitt liv skul­le ge­stal­ta sig. Bor­de jag lä­sa na­tur­ve­ten­skap el­ler äg­na mig åt konst? Mi­na för­äld­rars kon­flikt kul­mi­ne­ra­de un­der den här ti­den och

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.