Slu­ta­de med ett brak

1970

Modern Filosofi - - Så Tänkte Jag -

Jag ha­de skri­vit en hel del lit­te­ra­turkri­tik när Karl Venn­berg ring­de och vil­le att jag skul­le bör­ja på Af­ton­bla­dets kul­tur­re­dak­tion. Han var en fin män­ni­ska, en ”grå­sos­se” som in­tres­se­ra­de sig för allt det nya som hän­de i väns­ter­rö­rel­sen. Se­na­re ef­ter­träd­de jag ho­nom som re­dak­tör för kul­tur­si­dan, men när den ef­ter någ­ra

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.