Vad tän­ker du på? -

Dan­te Mir­ko­vic

Modern Filosofi - - I Döda Filosofers S- Ällskap - Av EME­LIE ASPLUND

8 år.

– Jag tän­ker på hur det skul­le va­ra om det fanns fly­gan­de bi­lar i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.