Hur skul­le du gö­ra?

Vi frå­ga­de vå­ra lä­sa­re: Vad gör du om nå­gon sä­ger ra­sis­tis­ka sa­ker på en mid­dags­bjud­ning?

Modern Filosofi - - Ledareintro- -

Jag in­vän­der och fö­re­slår ett an­nat sam­tal­säm­ne 18%

Jag tar de­bat­ten 60 %

Jag tyst­nar 14 %

Jag för­sö­ker ta­la om nå­got an­nat 8 %

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.