Så tänk­te jag.

Jour­na­lis­ten och för­fat­ta­ren Gö­ran Ro­sen­berg om sitt fi lo­so­fis­ka liv.

Modern Filosofi - - Info -

För­fat­ta­ren Gö­ran Ro­sen­berg om sitt fi­lo­so­fis­ka liv.

Med för­äld­rar­na Da­vid och Ha­la. Gö­ran och pap­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.