Long Vu

Modern Filosofi - - Vad tänker du på? -

42 år, från Washing­ton DC med båt i Whit­ti­er, Alas­ka.

– Jag tän­ker på hur det kom­mer att va­ra när jag tar ut min båt till vå­ren, när ber­gen är grö­na och li­vet kom­mer till­ba­ka till ham­nen. Jag är för­vän­tans­full. Jag äls­kar vat­ten. Jag äls­kar att va­ra ute på vatt­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.