Mö­tet med marx­ismen

Modern Filosofi - - Så tänkte jag - -

Vik­ti­ga­re var då mö­tet med marx­ismen. Jag at­tra­he­ra­des av väns­ter­rö­rel­sens löf­te om en bätt­re och lju­sa­re värld. Och ef­tersom jag kom­mer från en bak­grund av to­tal sam­hälls­för­stö­rel­se och väx­te upp med räds­lan för vart värl­den är på väg, så fanns det där för en ung män­ni­ska en idé om att en an­nan värld var möj­lig. Egent­li­gen var det in­te så kons­tigt, en ju­disk idé när jag tän­ker på sa­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.