Ben Ro­mig

Modern Filosofi - - Vad tänker du på? -

64 år, fri­lufts­män­ni­ska och fo­to­graf. Coo­per Lan­ding, Alas­ka

– Jag tän­ker på att jag bru­ka­de ja­ga djur för att äta dem. Nu ja­gar jag dem med ka­me­ran i stäl­let. Det ger en myc­ket stör­re till­freds­stäl­lel­se, sär­skilt som vilt­be­stån­den här på Ke­nai­halvön mins­kar dra­ma­tiskt. Jag är väl­digt be­kym­rad över det. Jag tyc­ker att jakt­sä­song­en bor­de an­pas­sas ef­ter mäng­den vilt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.