BO­ET­HI­US

Modern Filosofi - - Essä -

Full­stän­digt namn: Ani­ci­us Man­li­us Se­ve­ri­nus Bo­et­hi­us Född: cir­ka 480 Död: 524 Verk­sam som: Fi­lo­sof och mu­sik­te­o­re­ti­ker Var: Rom Ryk­te: Be­trak­tad som senantikens siste sto­re fi­lo­sof. Skrifter i ur­val: De con­so­la­tio­ne phi­lo­sop­hi­ae och De in­sti­tu­tio­ne mu­si­ca. Käl­la: Na­tio­na­len­cyk­lo­pe­din

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.