Per Nauck­hoff

Modern Filosofi - - Vad tänker du på? - -

75 år, egen­fö­re­ta­ga­re, Val­len­tu­na.

– Jag tän­ker på var­för man mår så bra i na­tu­ren. En or­sak är kans­ke att det in­te finns någ­ra dishar­mo­nis­ka fär­ger och ljud där. Allt går ihop med hel­he­ten. Se­dan är det tyst­na­den. I stan finns det he­la ti­den en ku­pol av ljud som stör.

Vad tän­ker du på? -

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.