AL­FONS ÅBERG

Modern Filosofi - - Porträtt -

Såg da­gens ljus: 1972 vid 4 års ål­der i boken God natt, Al­fons Åberg. Fi­rar i år 45 år, el­ler är det 49? Böc­ker: 26 böc­ker och li­te an­nat smått och gott. Så­dan är Al­fons, en­ligt Gunilla: ”En iakt­ta­ga­re. Ing­en mus­kel­knut­te, mer di­plo­mat än box­a­re. Kvick och snabb­tänkt. Som al­la barn kan han va­ra hur snäll som helst och hur stygg som helst.” Kom­pi­sar: Mil­la, Vik­tor, Hamdi, Måll­gan och kat­ten Pus­sel. samt 49 722 på Fa­ce­book och 2 775 på Instagram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.