Jag me­nar in­te att man ska va­ra otro­gen, men att det finns en at­trak­tion på ar­bets­plat­sen ska man upp­munt­ra på al­la fron­ter”

Modern Psykologi - - INSIKT -

Psy­ko­lo­gen och Mo­dern Psy­ko­lo­gi‍ krö­ni­kö­ren Per Na­ro­skin, i tid­ning­en Chef.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.