MÅNGA VAL?

Modern Psykologi - - INSIKT -

DET GÖR DET IN­TE SVÅRARE

När vi får för många val blir det svårare att väl­ja, en­ligt

cho­ice over­lo­ad- forsk­ning­en. Men när fors­ka­re från Schweiz och USA väg­de sam­man re­sul­ta­ten från 50 stu­di­er som sam­man­lagt om­fat­ta­de 5 036 för­söks­per­so­ner, fann de ing­et stöd för att ett stort ut­bud skul­le le­da till ökad obe­slut‍

sam­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.