300 %

Modern Psykologi - - INSIKT -

Så­myc­ket öka­de den själv‍ rap­por­te­ra­de ång­es­ten bland 16–23-åri­ga kvin­nor mel­lanår1980och 2005.Bland­män­nen varök­ning­en250 pro­cent.

Käl­la: Lunds uni­ver­si­tet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.