5,5 PRO­CENT

Modern Psykologi - - INSIKT -

Så många av poj­kar­na och 2,5 pro­cent av flic­kor­na mel­lan 10 och 17 år fick ad­hd‍lä­ke­me­del 2016. År 2006 fick 1,3 pro­cent av poj­kar­na och 0,3 pro­cent av flic­kor­na ad­hd‍lä­ke­me‍

del ut­skri­vet. Käl­la: So­ci­al­sty­rel­sen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.