ULLAKARINS PODD

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN SYNESTETIKERN -

I var­je av­snitt av In­fer­no podcast mö­ter psy­ki­a­tern och su­i­cid‍ fors­ka­ren Ulla­ka­rin Ny­berg en gäst som be­rät­tar sin histo­ria. Till­sam­mans för­sö­ker de för‍ stå vad som hän­de och hur vägen ut ur mörk­ret såg ut: in­fer­no­podcast.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.