Ak­ut­bi­len i siff­ror

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN SYNESTETIKERN -

Ak­ut­bi­len bör­ja­de an­vän­das 30 mars 2015. Un­der det förs­ta året för­de­la­des 1 800 ären­den jämnt över vec­ko­dag och må­nad, vil­ket blir 5–6 ären­den/ kväll. Knappt 100 per­so­ner var i kon­takt med tea­met mer än en gång. Ål­dern på pa­ti­en‍ ter­na var 5–100 år (9 % var un­der 18 år). 56 % var kvin­nor, 43 % män och 1 % klas­sa­des som hen. I di­a­gram­met ovan finns fler sif­for.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.