1 500

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN SYNESTETIKERN -

Så många per­so­ner tar sitt liv i Sve­ri­ge var­je år. Fors­ka­ren och psy­ki­a­tern Ulla­ka­rin Ny­berg näm­ner fy­ra åt­gär­der som skul­le kun­na mins­ka an­ta­let själv­mord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.