MÄNSK­LIG FÖR­MÅ­GA

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN SYNESTETIKERN -

Till skill­nad från and­ra pri­ma­ter så upp­rät­tar män­ni­skor re­dan som barn ge­men­sam­ma mål, sam‍ ord­nar ar­be­tet och de­lar på fruk­ter­na av sam‍ ar­be­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.