Ge­men­sam lust

Modern Psykologi - - SMARTARE RELATIONER -

1) Glöm in­te att kra­mas, hål­la varand­ra i han­den och sit­ta nä­ra varand­ra i sof­fan. Var­dagsnär­he­ten är oer­hört vik­tig.

2) Kan ni pri­o­ri­te­ra an­norlun‍ da? Fun­de­ra på och pra­ta om vad som är viktigt för er. Vill ni bå­da ha lust kan ni kanske pri­o­ri­te­ra an­norlun­da.

3) Ibland kan det be­hö­vas en start­sträc­ka. Tes­ta att ge sex­et en chans, sätt igång och se vart det le­der, även om du in­te är su­gen. Det finns en san­no­lik­het för att lus­ten kom­mer ef­ter en li­ten stund. Käl­la: Fred­rik Swahn och Ka­ta­ri­na Görts Öberg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.