4 x Sa­ra Rig­ga­re

Modern Psykologi - - PERSONLIGT -

Född: 1971 i Sol­na, norr

om Stock­holm. Fa­milj: Ma­ken Per och

dot­tern Fri­da. Ak­tu­ell: En kom­man­de dok­tors­av­hand­ling med ti­teln Self-trac­king in Parkinson’s di­se­a­se. Fri­tid: Hand­ar­be­te.

Gil­lar traditionellt bro­de­ri med otra­di­tio­nel­la bud­skap. Just nu kors­stygn i grönt, rött och svart med tex­ten: Ho­me is whe­re the wi­fi is.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.