De se­nas­te rö­nen

Modern Psykologi - - ANNONS -

I en stu­die, pub­li­ce­rad i tid­skrif­ten Mo­lecu­lar Psychi­a­try i sep­tem­ber, har Anna Falk och hen­nes kol­le­ger ta­git hud­cel­ler från pa­ti­en­ter med lis­sence‍fa­li, som in­ne­bär att hjärn­bar­ken in­te vec­kar sig som den ska, och om­vand­lat dem till nerv­cel­ler i kon­ven­tio­nell cell­od­ling. De kun­de se att de sju­ka nerv­cel­ler­na mog­nar lång­sam­ma­re och sän­der ut kor­ta­re ut­skott än fris­ka cel­ler. Nu od­lar de även ce­re­bra­la or­ganoi­der med sam­ma sjuk­domsan­lag för att se hur nerv­cel­ler­na mi­gre­rar och or­ga­ni­se­rar sig gente­mot varand­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.