Boos­ta hjär­nan i 5 steg.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Karin Ska­ger­berg

Den mänsk­li­ga hjär­nan väger om­kring 1 400 gram och ut­gör ba­ra två pro­cent av vår kropps­vikt, än­då slu­kar den mer än 20 pro­cent av al­la ka­lo­ri­er vi sät­ter i oss. In­te så kons­tigt kanske – den ska ju kon­trol­le­ra i prin­cip al­la vå­ra kropps­li­ga och men­ta­la funk­tio­ner. Här kom­mer fem tips på hur du kan ta hand om

det­ta kä­ra or­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.