Nud­ging star­ta­de med Adam och Eva. Vi är män­ni­skor, vi är lät­ta att in­flu­e­ra.”

Modern Psykologi - - INSIKT -

Årets vinnare av No­bel­pri­set i eko­no­mi, Ri­chard H. Tha­ler, upp­ma­na­de oss att ”nud­ge for good” i Mo­dern Psy­ko­lo­gi 3/2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.