SOV UT

SLAGGET SPOLAS BORT

Modern Psykologi - - INSIKT -

En natts sömn­brist är ing­en fa­ra, även om det på­ver­kar vår kon­cent­ra­tions­för­må­ga och gör oss då­si­ga. Lång­va­ri­ga sömn­pro­blem kan där­e­mot ska­da hjär­nan: Forsk­ning har vi­sat att hjär­nan ”spo­lar bort” den gång­na da­gens slagg­pro­duk­ter när vi so­ver. An­sam­ling­ar av så­da­na skad­li­ga pro­te­i­ner i hjär­nan kän­ne­teck­nar bland an­nat alz­hei­mer och

parkinson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.