Eme­lie Svens­son och Ka­rin Ole­an­der

Modern Psykologi - - REDAKTION -

Fri­lans­jour­na­lis­ten Eme­lie och fo­to­gra­fen Ka­rin är ba­se­ra­de i New York och Stock­holm. På si­dan 50 har de be­sökt Waco, 25 år ef­ter ka­ta­stro­fen där 79 med­lem­mar i Da­vid Ko­res­hs sekt dog. ”År 2015 fick vi idén att gö­ra en film om Cli­ve Doy­le som över­levt sek­ten i Waco. Tan­ken är in­te att fram­stäl­la sekt­med­lem­mar som knäp­pa, ut­an att hu­ma­ni­se­ra Cli­ve och för­stå hur tro kan va­ra så stark att man ger bort sin egen dot­ter till en pe­do­fil.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.