KOMMUNISMENS FALL

68 B LIR 89 UPP O CH NER

Modern Psykologi - - INSIKT BILDEN -

Prag­vå­ren 1968 var ett för­sök av Tjec­ko­slo­va­ki­en att ge so­ci­a­lis­men en mer hu­man skep­nad, som slogs till­ba­ka av Moskva. När lan­det 1989 blev fritt från sin gran­ne i öst, het­te den nya pre­si­den­ten Václav Ha­vel. 1968 var han en nyc­kel­fi­gur i mot­stån­det mot Wars­za­wa‍‍pak­tens in­va­sion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.