2018 MED 1968 ÅRS BLICK

SÅ SÅG I D AG UT DÅ

Modern Psykologi - - INSIKT BILDEN -

Boken To­wards the ye­ar 2018, från 1968, be­skri­ver en fram­tid där vi kom­mer åt ett världs­om­spän­nan­de da­ta­nät­verk via vå­ra bär­ba­ra te­le­fo­ner … in­klu­si­ve ett upp­lö­san­de av in­tegri­te­ten då in­for­ma­tion om vå­ra pri­vat­liv blir till­gäng­lig via sam­ma nät­verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.