Ängs­li­ga blir of­ta­re hund­bit­na

Modern Psykologi - - INSIKT -

När­ma­re 700 brit­ters om ge­nom­gått ett per­son­lig­hets­test fick frå­gan om de nå­gon­sin bli­vit hund­bit­na. En fjär­de­del sva­ra­de ja. De fles­ta ham­na­de högt på en sjugra­dig ska­la för ängs­lig­het (neu­ro­ti­cism). För var­je steg upp­åt på ska­lan öka­de ris­ken med 23 pro­cent. Fors­kar­na ba­kom stu­di­en, som pub­li­ce­rats i Jour­nal

of Epi­de­mi­o­lo­gy and Com­mu­ni­ty He­alth, miss­tän­ker att ett neu­ro­tiskt be­te­en­de pro­vo­ce­rar hun­dar att bi­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.