Ordet: Sa­pi­o­sex­u­ell

Modern Psykologi - - INSIKT - Käl­la: In­tel­li­gence

Tyc­ker du att in­tel­li­gens är den mest upp­het­san­de egen­ska­pen så kan du räk­na dig till den ti­on­del av be­folk­ning­en som kan kal­la sig sa­pi­o­sex­u­ell, el­ler sa­pi­o­fil. Då vet du sä­kert ock­så re­dan att ”sa­pio” kom­mer från den la­tins­ka ro­ten ”sa­pi­ens” som ju be­ty­der vis. När fors­ka­re ny­li­gen un­der­sök­te in­tel­li­gen­sens re­la­tion till at­trak­tion, in­te ba­ra hos sa­pi­o­sex­u­el­la, kom de fram till att en IQ på 120 är den mest at­trak­ti­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.