INRE MONOLOG

Modern Psykologi - - INSIKT -

STREAM OF CONSCIOUSNESS

Odys­seus är det mest kän­da ex­emp­let på inre monolog, stream of consciousness, där med­ve­tan­de­ström­mar av osam­man­häng­an­de in­tryck be­skrivs. Be­grep­pet dök upp för förs­ta gång­en 1890 i The

prin­ciples of psycho­lo­gy av den ame­ri­kans­ka psy­ko­lo­gen och fi­lo­so­fen Wil­li­am

Ja­mes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.