Al­ba­ni­en från an­ti­ken till i dag!

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN) DEN MOGNA -

FÖLJ MED PÅ en vind­lan­de hi­sto­risk re­sa i na­tur­skö­na Al­ba­ni­en! En re­sa som tar oss med till många in­tres­san­ta plat­ser un­der led­ning av ar­ke­o­lo­gen Al­lan Klyn­ne. Un­der vår re­sa be­sö­ker vi bland an­nat an­ti­kens Byl­lis och

världs­arvs­lis­ta­de But­rint, Be­rat och Gji­ro­kast­ra.

Da­tum: 20–26 sep­tem­ber Pris från: 17 950 kr En­kel­rumstillägg: 1 800 kr I pri­set in­går: Flyg Stock­holm–ti­ra­na t/r, 6 fru­kostar, 6 lun­cher och 5 mid­da­gar, 6 nät­ter i de­lat dub­bel­rum, eng­elsk­ta­lan­de lokal­gui­de, al­la in­trä­den och be­sök en­ligt pro­gram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.