” Märk­ligt nog ver­kar hjär­nan va­ra ett av de or­gan som för­änd­ras och för­stärks all­ra mest av att vi rör på oss fy­siskt.”

Modern Psykologi - - INSIKT -

Psy­ki­a­tern An­ders Han­sen i spe­ci­al­tid­ning­en Mo­dern Psy­ko­lo­gi & HÄLSA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.