FLOT­TEN

Modern Psykologi - - ANNONS -

Do­ku­men­tä­ren om Aca­li be‍ står av fil­mat ma­te­ri­al från ex­pe­ri­men­tet och sam­tal med de över­le­van­de del­ta‍ gar­na, om­bord på en ko­pia av flot­ten i en stu­dio i Troll‍ hät­tan. Fil­men är re­gis­se­rad av dra­ma­ti­kern och fil­ma­ren Mar­cus Lin­deen, som film‍ de­bu­te­ra­de 2010 med do­ku‍ men­tä­ren Ång­rar­na.

Ef­ter in­spel­ning­en har re‍ pli­kan av Aca­li ställts ut på Cent­re Pom­pi­dou i Pa­ris och Kunst­hal Char­lot­ten­borg i Kö­pen­hamn.

I mars i år be­lö­na­des fil­men med hu­vud­pri­set på do­ku­men­tär­fes­ti­va­len CPH:DOX i Kö­pen­hamn. Svensk bi­opre­miär är 21 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.