[BÄTT­RE SEX!]

Modern Psykologi - - INSIKT -

Vill du ha ett bätt­re sex­liv ska du fi­la på ett av di­na per­son­lig­hets­drag. Det hand­lar in­te om att öva upp den till sy­nes mest sex­i­ga öp­pen­he­ten. Nej, det är sam­vets­grann­he­ten som är tric­ket. Det me­nar fors­ka­re som lå­tit nä­ra 1 000 par sva­ra på frå­gor om bland an­nat vad som gjor­de dem upp­het­sa­de och om de ha­de haft sex­u­el­la pro­blem. De fick ock­så be­skri­va sin egen och sin part­ners per­son­lig­het – och de sam­vets­gran­na del­ta­gar­na rap­por­te­ra­de bäst sex­liv.

Käl­la: Jour­nal of Sex Re­se­arch

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.