När jag in­te kun­de ta mig ur säng­en på fle­ra vec­kor slog det mig ba­ra att ’oj, det går in­te av egen kraft, trots att jag är 25 år och su­per­trä­nad’.”

Modern Psykologi - - INSIKT -

Ut­matt­ning­en kom som en chock, be­rät­tar höjd­hop­pa‍ ren Li­nus Thörn­blad i DN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.