62 454

Modern Psykologi - - INSIKT -

HJÄRNBILDER

Så många scan­ning­ar, från över 30 000 in­di­vi­der, in­går i en ny stu­die av hjär­nans åld­ran­de. En­ligt fors­kar­na själ­va är det den mest om­fat­tan­de hjär­nav­bild‍

nings­stu­di­en hit­tills. Käl­la: Jour­nal of Alz­hei­mer’s

Di­se­a­se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.