JAK­TEN PÅ MO­PE­DEN

Moped - - POSTILJONEN - STE­FAN I VIS­BY

Jag såg i för­ra num­ret att ni sö­ker en spe­ci­ell mo­ped på Got­land. En om­byggd Cre­scent på ett gam­malt vy­kort. Ty­värr vet jag ing­et om mo­pe­den ni sö­ker, men jag skall gö­ra mitt bäs­ta för att hit­ta den! Har ni bild på vy­kor­tet att mai­la mig, så skall jag gö­ra ef­ter­sök­ning­ar! Tack för en top­pen­tid­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.