Som­mar­lov i ut­hu­set

Moped - - GAMMALT GODIS - TEXT & GRUN­KOR: STE­FAN WULFF FOTO: CLAES JO­HANS­SON

”Mor­fars gam­la Mo­nark, du vet den i ved­bo­den. Den kan du ta. Den står ju ba­ra där. Så har du nå­got att gö­ra i som­mar. Det blir väl bra” Nej, det blev det in­te.

NÄR STO­RE­BROR­SAN ha­de mop­pe häll­de han apo­teks-eter i ben­si­nen. Mop­pen gick ut­av ba­ra helsic­ke. Fun­kar start­gas li­ka bra? Värt att pro­va. Fast här står det – Ej för två­tak­ta­re – kons­tigt!

VATTENDEKALER. Skul­le sit­ta snyggt på fram­lyk­tan. Men hal­lå den gick sön­der. Bor­de kanske lå­tit den lig­ga i li­te läng­re. Häs­ten är ba­ra halv och bak­be­nen fast­na­de långt ifrån.

RIK­TIG MINIFLAKE från Ro­gers Custom. För svårt för 14-åring­ar. Krä­ver klar­lack, thin­ner och färgspru­ta. Så burken får stå kvar i ga­rage­fönst­ret, egent­li­gen är den sto­re­bror­sans, till hans raggar­bil. Men han är ju ald­rig hem­ma.

VA­DÅ KANT-RUST? Tar li­te på skärm­kan­ter­na. Man kan ha det i luft­ge­vä­ret ock­så. Vad fort burken töm­des. Bäst att stäl­la till­ba­ka den så det in­te märks.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.