27 OKT, 2015 KL 12.40

Moped - - REPORTAGE -

RYK­TET HA­DE BI­TIT sig fast i den lo­kalt munt­li­ga tra­di­tio­nen. Bli­vit folko­re. Men så plöts­ligt får vi fram ett kronvitt­ne. En som var med vid själ­va hän­del­sen, och: ”Det gick in­te så bra för kil­len. Stöl­der, knark, elän­de”.

Vi ring­er Jac­que Cous­teau men får ing­et svar. Tur­ligt nog finns Jan­ne Öst­ling, avan­ce­rad dy­ka­ma­tör, til�li­ka med­ar­be­ta­re i Mo­ped­re­no­ve­ring. se, det norr­täl­je­fö­re­tag vars fi­ka­bord se­dan länge om­sur­rats av histo­ri­en om Zünd­ap­pen och som till slut gått från bord till hand­ling. Nu jäd­rar är det Coues­teau! Re­na pojk­dröm­men. Jan­ne gör en sista koll av ut­rust­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.