27 OKT, 2015 KL 13.04

Moped - - REPORTAGE -

AVSYNING AV BOT­TEN med eko­lod. Kom­mer -72:ans hög­res­ta och för års­mo­del­len uni­ka bräns­le­tank ge ut­slag? El­ler har vi den flac­ka­re si­lu­et­ten av en -73:a att vän­ta. Olid­lig spän­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.