Puch Flo­ri­da

Moped - - INNEHÅLL -

När en ny ku­lör var en världs­ny­het i Sve­ri­ge.

En ny lack­ku­lör räck­te. Med hel­rätt re­klam kän­des det som en ny mo­dell ha­de kom­mit. För­äld­rar (som ha­de en stor in­ver­kan på va­let av mo­ped) kän­de till Puch som en var­dags­b­ra kva­li­tes­mo­ped. Al­la Flo­ri­da var in­te rö­da, det va­ra ba­ra att de vi­ta och svar­ta och gu­la utro­ta­des in­nan de rö­da tog över. Tre väx­lar var ing­et ovan­ligt. Men det blev nå­got märk­vär­digt med en me­tal­liskt skim­ran­de de­kal på si­dan.

Ori­gi­nal Puch stod det på bak­skär­men. Och visst är det ljuv­ligt att de­talj­stu­de­ra en mo­ped i ori­gi­nalut­fö­ran­de. In­spi­re­ran­de, hop­pas vi.

Gäng­et och häng­et kring mo­pe­der. Puch fat­ta­de vad det hand­la­de om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.