SVENSKFINSK FRAM

Moped - - SAMTIDIGT PÅ MOPEDGARAGET.SE -

FREDRIK SJÖBLOM ger oss inga de­tal­jer, el­ler rät­ta­re sagt: han skri­ver in­te ett smack om sin moped. Där­med får vi fan­ti­se­ra fritt om hans un­der­ba­ra Fram Speed-68, det snyg­ga re­sul­ta­tet av svenskt-finskt sam­ar­be­te mel­lan Fram.King och So­li­fer. En fa­vo­rit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.