RENRASIG RÄZER

Moped - - SAMTIDIGT PÅ MOPEDGARAGET.SE -

TRESIFFRIGT PÅ RAK VÄG är mål­sätt­ning­en med fli­ti­ge Dan­ne Ek­bergs bus­byg­ge, en Crescent F50 GLX som fått fyr­väx­lad Zünd­app för att upp­nå må­let. Kro­mad ori­gi­nal­bak­skärm har fått er­sät­ta plast­fär­pen från Bil­te­ma. Helt rätt. Följ Dan­nes am­bi­tiö­sa byg­ge på mo­ped­ga­ra­get.se

Sig­na­tu­ren Puch60 vi­sar sin ka­ra­mell till moped. En grann VS50 Lyx. Vi ba­ra smäl­ter.

Ori­gi­nal el­ler eh­hh ... in­te rik­tigt. Det är nå­got med den där av­gas­pi­pan, Pa­trik Gunn­lev i Ox­e­lösund. Men släng den där pin­sam­ma de­ka­len på pa­ket­hål­la­ren ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.