DEN FÖRS­TE SAMLAREN?

Moped - - INHÄGNAT OMRÅDE -

NÄR BÖR­JA­DE MOPEDSAMLANDET? En sak är sä­ker, pi­on­jä­rer­na ha­de det li­te en­samt i bör­jan. Gans­ka miss­för­ståd­da ty­per kan man tän­ka. I tid­ning­en Mustang-Nytt ut­gi­ven av Mustang i Trel­le­borg på 1970ta­let lä­ser vi om Bör­je Nils­son i Lund. Han vill gär­na be­rät­ta för re­dak­tio­nen att man fak­tiskt kan sam­la på gam­la moppar. Jät­te­kons­tigt. Bruks­mop­pen är en Mam­ba, men kle­no­den i den lil­la sam­ling­en är en Mustang Mi­nor 1952. ”Tänk om det fanns mo­ped­ve­te­ran­ral­ly, då skul­le jag stäl­la upp” fun­de­rar Bör­je. Ja, tänk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.