Kons­ten att säl­ja

Moped - - INHÄGNAT OMRÅDE -

SAM­TI­DIGT MED MO­PE­DEN kom det mo­der­na Sve­ri­ge. Bort med spröjs och damm­sam­lan­de kru­si­dul­ler. In med per­spek­tiv­föns­ter, täck pärl­spont med ma­so­nit. En mo­dern fram­to­ning var av­gö­ran­de för för­sälj­nings­re­sul­ta­tet. Så här tip­sa­de Ny­man­bo­la­gen si­na åter­för­säl­ja­re hur man kun­de få liv i en trött gam­mal cy­kel­verk­stad. Ljust och fram­tids­in­rik­tat!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.