SVAR:

Moped - - POSTILJONEN - MVH RE­DAK­TIO­NEN

Ditt mo­ped­myste­ri­um har lå­gin­ten­sivt plå­gat oss i fy­ra år. Nu får det räc­ka. På med fors­kar­glas­ö­go­nen på all­var … in­te Va­ter­land, Bis­marck, Heit­mann & Wit­tel, Kalk­hoff & Hexe och ab­so­lut in­te Fal­ter el­ler Gei­er. Gö­ric­ke Di­va ha­de två port­ho­les. Nej, din svensk­de­ka­le­ra­de Gripen är en Goebel-Avus GS III. Den bygg­des av fir­ma Karls Goebel i Bi­el­f­eld. GS III kom 1956 och ef­ter­föl­ja­ren GS IV ha­de tre krom­kan­ta­de luft­hål i plå­ten över mo­torn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.