I ÅR ÄR DET 50 ÅR SE­DAN

Moped - - INHÄGNAT OMRÅDE -

Piaggio änd­ra­de sin lo­go­typ. Da­gens ver­sion är ba­ra en för­sik­tig ut­veck­ling av den, med ett li­te mju­ka­re dub­bel- P. Den gam­la va­pen­skölds­lik­nan­de lo­go­ty­pen för­svann un­der många år men togs åter i bruk ef­ter att Piaggio en kort pe­ri­od på 1990-ta­let fick hjärn­släpp och ock­så slu­ta­de an­vän­da nam­net Ve­spa. Med ret­rovå­gen var allt till­ba­ka till det van­li­ga, rät­ta. Och nu an­vänds bå­da lo­go­ty­per­na och nam­net Ve­spa, tack och lov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.