EN UN­DER­BAR TUR MED MIN FRU, DOTTER

Moped - - SAMTIDIGT PÅ MOPEDGARAGET.SE -

och kom­pis.15 gra­der varmt, vind­stil­la. Fi­ka vid Ras­lång­en. På bil­den Blistorps­sjön i bak­grun­den, skri­ver Bo Alm. Vi för­står pre­cis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.